Zapowiedzi

111
VIII Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia
20-22.04.2018

VIII Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia

Organizatorzy: Fundacja OIKONOMOS / Akademia Supraska, Muzeum Ikon w Supraśl, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Prawosławny Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu zapraszają na


VIII Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia

 

Konkurs jest podzielony na 3 kategorie:

* MASTER (najwyższy poziom, zawodowy),
* OPEN (wszyscy chętni do sprawdzenia swoich umiejętności)
* MŁODZIEŻOWA (dzieci i młodzież do lat 16)
 

Do każdej kategorii zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników.

 
Festiwal odbędzie się w dniach 20-22.04. 2018r. Przesłuchania festiwalowe będą miały miejsce w godz. 15.00-17.30. W każdym z konkursów zakładane są trwające ok. 5 min. wystąpienia dzwonników. Organizatorzy festiwalu ufundują dwie nagrody główne w kwocie 2000 zł (brutto). Ponadto przyznane zostaną dwa wyróżnienia w wysokości 1000 zł (brutto). Dla kategorii młodzieżowej przewidziane są nagrody rzeczowe. Koncert finałowy, na którym zaprezentują się zwycięzcy festiwalu odbędzie się 22.04.2018 r., o godz. 16.00.
 
Miejscem koncertów plenerowych będzie dziedziniec monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, gdzie usytuowana jest w bramie zabytkowa XVIII-wieczna dzwonnica. Zwycięzców konkursu wyłoni trzyosobowe jury, w skład którego wejdą profesjonalni muzycy i znawcy tematu. 21.04.2018 r. przewidziane jest sympozjum na temat współczesnej kampanologii oraz warsztaty dla dzwonników prowadzone przez specjalistów ze wschodu.
 
Osoby chętne do wzięcia udziału w przeglądzie prosimy o przesyłanie KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO, do dnia 30 marca 2018 r., na adres: Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, 16 – 030 Supraśl bądź: akademia@oikonomos.pl
 
Osobom zakwalifikowanym do przeglądu organizator zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem od 20.04 do 22.04.2018 r. Uczestnicy przeglądu zostaną powiadomieni o dostaniu się do konkursu, pod wskazanym w kwestionariuszu numerem telefonu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej
 
Szczegółowe informacje: akademia@oikonomos.pl lub +48 606 667 444