Aktualności

Koncert chóru
15.10.2021

Koncert chóru "Dostojno Est" w auli Akademii Supraskiej

 W dn. 23 września w auli Akademii Supraskiej odbył się koncert chóru „Dostojno Est” katedry pw. Świętych Cyryla i Metodego w bułgarskim mieście Łowecz. Zespół powstał jesienią 2016 roku jako chór kameralny z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Gabriela - metropolity miasta Łowecz i na wniosek przewodniczącego rady cerkiewnej o. Michaiła Kowaczewa. W jego repertuarze znajdują się pieśni wywodzące się z bułgarskiej tradycji prawosławnej: starobułgarskie utwory jednogłosowe, śpiew chóralny a cappella z klasyki bułgarskiej muzyki cerkiewnej, aranżacje pieśni ludowych z różnych regionów Bułgarii, a także utwory współczesnych kompozytorów.

Dyrygentka chóru, Dimitrina Drenska, ukończyła Akademię Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych w Płowdiwie ze specjalnością pedagogika muzyczna oraz Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie ze specjalnością zarządzanie nauczaniem. W latach 1983-2008 pracowała jako nauczyciel muzyki w kilku szkołach w mieście Łowec. Od 2008 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Łowecz. Z błogosławieństwa metropolity Gabriela w 2002 roku założyła chór dziecięcy i młodzieżowy „Głos Archanioła”, działający przy Prawosławnej Kurii Metropolitalnej miasta Łowecz. Od dziesięciu lat jest dyrygentem mieszanego chóru cerkiewnego przy cerkwi Świętej Trójcy w Łowecz, a od września 2016 r. prowadzi chór katedralny "Dostojno est" przy katedrze Świętych Cyryla i Metodego. Chór „Dostojno est” jest laureatem wielu nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Pierwszy koncert chóru poza granicami Bułgarii odbył się 22 września 2021 roku w Warszawie, natomiast drugi właśnie w naszej Akademii.

Osoby, dzięki którym koncert mógł się odbyć to pani Margarita Ganeva, Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce, pan Witold Karczewski, Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku, pani Kalina Stancheva, Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz ks. Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej. Ślemy wielkie podziękowania!

Warto zaznaczyć, że związki między Supraślem a Bałkanami datują się już na XVI wiek! Monaster utrzymywał bliskie kontakty z ośrodkami duchowymi na Bałkanach, efektem których były między innymi freski bizantyjskie zdobiące wnętrze głównej cerkwi Zwiastowania NMP.

Wydarzenie towarzyszące wystawie ikon, przygotowanej w ramach projektu „Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.