Aktualności

14.11.2022

„HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ”

 „HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ”
Supraśl, 15-17 listopada 2022
Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1
 

Kolejna konferencja naukowa Akademii Supraskiej będzie poświęcona prawosławnej hymnografii na ziemiach Rzeczypospolitej przez cały okres jej funkcjonowania. Organizatorzy proponują objęcie zainteresowaniem wszystkich warstw i aspektów tradycji: twórczości oryginalnej przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków itp.


Drugi proponowany obszar badawczy dotyczy śpiewu cerkiewnego w zakresie zapisów muzycznych, poszczególnych zabytków, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej. Przedstawimy postacie i szkoły związane z powstaniem, funkcjonowaniem i popularyzacją hymnografii, a także jej wykonań w obrębie tradycji lokalnej i panprawosławnej.

 

15 LISTOPADA 2022 (Wtorek)
Aula Akademii Supraskiej
 
10:00 -
Rozpoczęcie konferencji
Przywitanie gości i słowo wstępne
10:10 -
Daniel Sawicki
U progu reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Dziedzictwo mnicha Krzysztofa z monasteru Cyrylo-Biełozierskiego
10:30 -
Evgeny Skurat
Византийский репертуар Супрасльского Ирмологиона на примере Херувимской Иоанна Глики (гласа второго плагального). Сравнительный анализ нотолинейной записи Херувимской с её невменными аналогами из сербских и византийских рукописей XV- XVII веков – prezentacja na platformie youtube.com
10:50 -
Marcin Abijski
Grecko-bizantyjski repertuar w supraskim Irmologionie Bogdana Onisimowicza 1598-1601
11:30 -
Przerwa kawowa
11:50 -
Łukasz Hajduczenia
Transformacje stylistyczne prawosławnego śpiewu Rzeczypospolitej
12:10 -
diakon Rafał Dmitruk
„Bogogłasnik Poczajowski”
12:50 -
Przerwa kawowa
13:10 -
Tomasz Ślusarczyk
Zaginione Piękno - wielogłosowa muzyka cerkiewna I Rzeczypospolitej, w kontekście praktyki wykonawczej
13:30 -
Aleksander Naumow
Franciszek Skoryna jako prawosławny hymnograf
13:50 -
Prezentacje reprintu Minei Świątecznej Božidara Vukovicia (1538/2021) oraz książek: T. Subotin - Golubović, "Kultovi svetih i pisana reč u srednjovekovnoj Srbiji" oraz D. Sawicki, "Wschodniosłowiański śpiew liturgiczny dawnej Rzeczpospolitej".
14:30 -
Obiad
15:30 -
Zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu / Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa (do wyboru)
18:00 -
Koncert Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos”, Dyrygent: Michał Uścinowicz.

16 LISTOPADA 2022 (Środa)
Aula Akademii Supraskiej
 
10:30 -
abp Jakub (Kostiuczuk)
Znaczenie Irmologionu Supraskiego w kwestii „deszyfryzacji” śpiewu neumatycznego
10:50 -
bp Andrzej (Borkowski)
Skrucha według Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety
11:10 -
Димитър Кенанов
Атонският преп. старец Йоан и съдбата на преводната Богородична химнография
11:30 -
Antoni Mironowicz,
Pieczęcie, ikony i miniatury księcia Izasława Jarosławowicza i jego syna Jaropełka Izasławowicza (symbolika cerkiewna i hymnografia w nich zawarta)
11:50 -
Przerwa kawowa
12:10 -
Marzanna Kuczyńska
Oryginalna hymnografia słowiańska w kijowskim Anfołogionie 1619 roku
12:30 -
Agata Skurzewska
Ukraińskie prawosławne hymny Bożego Narodzenia - wybrane zagadnienia językowe
12:50 -
ihumen Pantelejmon (Karczewski)
Chrystologia kanonu św. Andrzeja z Krety na Sobotę Łazarza
13:10 -
Mirosław P. Kruk
Hymny w ikonach Rzeczpospolitej
13:30 -
Obiad
15:00 -
ks. Jan Nikulin
Nabożeństwo prawosławne na łamach czasopisma „Woskriesnoje cztienije” (1924–1939):
przegląd wstępny
15:20 -
Dominika Gapska
Pytania o współczesną serbską hymnografię. Przykład twórczości mniszki Stefanidy (Babić)
15:40 -
Dominika Kovačević
Wielkie Powieczerze Postu Bożonarodzeniowego w Patriarchacie Antiocheńskim

17 LISTOPADA 2022 (Czwartek)
Aula Akademii Supraskiej
 
10:30 -
bp Michał Janocha
Akatyst w ikonografii cerkiewnej
10:50 -
Agnieszka Gronek
Sposób obrazowania treści troparionu „Ciałem w grobie” w sztuce prawosławnej XVI-XVIII w.
11:10 -
Marcin Mironowicz
Biblioteka szkoły brackiej wileńskiej
11:50 -
Przerwa kawowa
12:30 -
Любоў Шпакоўская
Жыровіцкі Ірмалагіён 17 стагоддзя як выбітны помнік царкоўна-спеўнага мастацтва Рэчы Паспалітай
12:50 -
Włodzimierz Wołosiuk
Tradycje muzyczne chełmsko-podlaskiego śpiewu cerkiewnego na podstawie Chełmsko-Podlaskiego zbioru melodii cerkiewnych
12:50 -
Włodzimierz Wołosiuk
Tradycje muzyczne chełmsko-podlaskiego śpiewu cerkiewnego na podstawie Chełmsko-Podlaskiego zbioru melodii cerkiewnych
13:10 -
Vitali Michalczuk
Historia powstania i środowisko funkcjonowania tzw. "Pińskiej partytury" 1929 roku -muzyczna tradycja Kościoła prawosławnego okresu międzywojennego.
13:30 -
Doroteusz Fionik
Na granicy sacrum i profanum. Obrzędy ludowe roku liturgicznego
13:50 -
Inna Dobrowolskaya
Pieśni ludowe Ukrainy – krótka charakterystyka i koncert
Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji