Aktualności

Prawosławie a media i polityka w Polsce 8-10 marca 2012r.
18.09.2013 Piotr Pietrowski

Prawosławie a media i polityka w Polsce 8-10 marca 2012r.

„Religia, media i polityka w Polsce – perspektywa mniejszości” to seminarium poświęcone obecności prawosławia w mediach, które odbyło się w dniach 8–10 marca w ramach Europejskiego Forum Mediów Religii i Demokracji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację „Oikonomos” oraz Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet przy współpracy z Akademią Supraską. Rozpoczęło się już w piątek wykładem ks. Henryka Paprockiego wygłoszonym w ramach Forum Myśli Teologicznej. W wykładzie duchowny szeroko zakreślił postać i spuściznę o. Pawła Florenskiego.


Drugi dzień to  szereg różnorodnych wykładów. Prelegentami byli: ks. dr Jerzy Tofiluk (PSD, ChAT), prof. Andrzej Sadowski (UwB), ks. dr Andrzej KuĹşma (PSD, ChAT), ks. dr Henryk Paprocki (PSD, TVP), dr Nicolas Kazarian (Instytut św. Sergiusza w Paryżu), Tomasz Tarasiuk (Cerkiew.pl). W seminarium czynny udział wzięli również znani prawosławni działacze i politycy – Eugeniusz Czykwin, Marek Masalski oraz Sławomir Nazaruk. Każde wystąpienie było wstępem do żywej dyskusji z udziałem przedstawicieli mediów, nauki, polityków i duchownych.


Tematyka wystąpień skoncentrowała się na miejscu prawosławia w przestrzeni publicznej w Polsce, perspektywie mniejszości prawosławnej na przedstawianie religii w polskich mediach oraz głównych wyzwaniach stojących przed Kościołem i jego wiernymi wynikających z interakcji religii, mediów i polityki.


Uczestnicy dyskusji szczególną uwagę zwrócili na gigantyczny wzrost znaczenia Internetu w życiu Kościoła prawosławnego i związane z tym zagrożenia, wyzwania i szanse. Uznano, że wszystkie media w mniejszym lub większym stopniu są już skomunikowane z Internetem. Zgodzono się, że współistnienie i współpraca wszystkich prawosławnych mediów jest ważnym zadaniem na przyszłość. Wysiłkiem wszystkich redakcji powinno być nawiązanie kontaktu z innymi prawosławnymi dziennikarzami. Seminarium pozwoliło poznać historyczny rys omawianych zagadnień, sytuację obecną, ale co najważniejsze, pozwoliło przeprowadzić dyskusję z uwzględnieniem perspektywy na przyszłość.

/za: www.cerkiew.pl/

Relacja z seminarium dostępna jest pod linkiem www.youtube.com/watch