Aktualności

DPS – Dziecięcy Przewodnik Słuchacza - 27 czerwca 2013
12.10.2013 Piotr Pietrowski

DPS – Dziecięcy Przewodnik Słuchacza - 27 czerwca 2013

 27 czerwca  miało miejsce  zakończenie projektu " Dziecięcy Przewodnik Słuchacza" dotyczącego czytania przez młodzież białostockich szkół  osóbom starszym z Domu Pomocy Społecznej  w Uhowie. Przez osiem miesięcy, dwa razy w tygodniu, młodzież czytała osobom niezdolnym do wykonywania jakiegokolwiek czynności, książki oraz prasę. Na zakończenie tych spotkań, dla osób sprawnych ruchowo został zorganizowany wyjazd do Supraśla.