Aktualności

Forum Myśli Teologicznej- rok akademicki 2012-2013- podsumowanie
17.10.2013 Piotr Pietrowski

Forum Myśli Teologicznej- rok akademicki 2012-2013- podsumowanie

W roku akademickim 2012/2013 w Akademii Supraskiej, w ramach Forum Myśli Teologicznej, odbył się cykl wykładów o tematyce teologiczno- filozoficznej. Prelegentami byli o. dr Jerzy Tofiluk, który zapoznał uczestników spotkań   z teologią Cerkwi Prawosławnej oraz  o. dr Henryk Paprocki, który przybliżył myśl filozofii rosyjskiej.

Szczegółowy wykaz tematów spotkań:
 

  • 30 listopada 2012 r. - Włodzimierz Sołowiow - wykład wygłosił o. Henryk Paprocki. Tematem spotkania były życie i twórczość jednego z pierwszych filozofów rosyjskich.

 

  • 14 grudnia 2012 r.- Historia dogmatów - wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Tematem spotkania była historia dogmatu i jego aktualność we współczesnym świecie.
  • 05 lutego 2013 r.- Eklezjologia Cerkwi Prawosławnej – wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Tematem spotkania było prawosławne rozumienie nauki o Cerkwi na podstawie Symbolu Wiary
  • 08 marca 2013 r.- o. Paweł Florenski - wykład wygłosił o. Henry Paprocki. Tematem spotkania były życie i twórczość jednego z najważniejszych teologów i filozofów rosyjskich.
  • 29 marca 2013 r.- Antropologia chrześcijańska - wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Tematem spotkania była aktualność nauczania Cerkwi o człowieku we współczesnym świecie.
  • 12 kwietnia 2013 r.- o. Sergiusz Bułgakow - wykład wygłosił o. Henry Paprocki. Tematem spotkania było życie i twórczość jednego z najważniejszych teologów i filozofów rosyjskich. Przedstawienie jego drogi od marksizmu do kapłaństwa.
  • 17 maja 2013 r.-Mikołaj Bierdiajew - wykład wygłosił o. Henryk Paprocki. Tematem spotkania było życie i twórczość filozofa rosyjskiego. Przedstawienie jego sposobu widzenia świata oraz dzieł Fiodora Dostojewskiego.
  • 24 maja 2013 r.-Antropologia chrześcijańska - początek życia - wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Temat spotkania był kontynuacją poprzedniego tematu nauki  Cerkwii  o człowieku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poczatek życia, poczęcie człowieka.
  • 21 czerwca 2013 r.- Lew Szestow - wykład wygłosił o. Henry Paprocki. Tematem ostatniego spotkania było życie i twórczość filozofa rosyjskiego. Wyjątkowo, spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.