Aktualności

16.06.2014

Pobyt seniorów z Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Podlasiu


W pierwszej połowie maja Akademia Supraska - we współpracy z Fundacją FLY - zorganizowała pobyt seniorów z Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Podlasiu. Sześćdziesięcioosobowa grupa przez tydzień poznawała bogatą kulturę naszego regionu, zwiedzając najpiękniejsze perły natury i cywilizacji, zabytki usytuowane na pograniczu wpływów odmiennych tradycji i religii.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję doświadczyć różnorodności etnicznej Podlasia, poznając nie tylko sam Supraśl, ale także Białystok i jego wielokulturową historię. Seniorzy zapoznali się z kulturą prawosławia, odwiedzając Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim oraz świętą Górę Grabarkę, a także wyruszyli śladami podlaskich tatarów do Kruszynian i odwiedzili Tykocin – miasto nierozerwalnie związane z kulturą żydowską. Duszę tradycyjnej, podlaskiej wsi ukazał naszym gościom szlak otwartych okiennic, wiodący m. in. przez Puchły i Trześciankę, a świadectwem nieskażonego piękna natury stał się Białowieski Park Narodowy. Poznając południe regionu, uczestnicy wycieczki udali się do malowniczo położonego nad Bugiem Drohiczyna oraz do nadnarwiańskiego Pentowa - miejscowości szczycącej się tytułem Europejskiej Wsi Bocianiej. W bogatym programie wycieczki nie zabrakło też wizyty w północnej części Podlasia – w Augustowie, kuszącym turystów żeglugą przez lokalne jeziora i Kanał Augustowski, w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, w Sokółce i pobliskim Poczopku, a także w wigierskim klasztorze kamedułów.
Organizacja wycieczek dla seniorów z Gdańska wpisała się już w tradycję działalności Akademii, a proponowana oferta programowa spotyka się rokrocznie z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.