Aktualności

Relacja z V Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej
01.10.2014 Jakub Oniszczuk

Relacja z V Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej

W dniach 18 - 20 września 2014 r. odbyła się kolejna, piąta już, Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej. W związku z przypadającą na ten rok pięćsetną rocznicą prawosławnego synodu w Wilnie i zbliżającym się sześćsetleciem synodu nowogródzkiego, tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”.
Otwarcie konferencji i pierwsze wystąpienia miały miejsce w Centrum Kultury Prawosławnej
w Białymstoku, gdzie wszystkich zebranych przywitał i wprowadził w temat tegorocznego spotkania Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Kolejne dwa dni uczestnicy konferencji spędzili w murach Akademii Supraskiej, korzystając z pomieszczeń i wyposażenia odrestaurowanej części programowej. Prelegenci  ośrodków naukowych z Polski, Czech, Włoch, Rosji, Łotwy oraz Białorusi wygłosili łącznie dwadzieścia jeden referatów poświęconych analizowanemu zagadnieniu, które były punktem wyjścia do dyskusji o historii samego prawosławia, a w szerszym kontekście także całej Europy w XV i XVI wieku. W związku z przypadającą setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, sobotnia sesja została poświęcona tematyce Cerkwi prawosławnej w latach 1914-1918.
Ważnym elementem programu, był wyjazd do Nowogródka na Białorusi, miejsca związanego
z tematyką konferencji.
Opracowania przedstawione w trakcie konferencji już niebawem ukażą się w kolejnej, piątej edycji Latopisów Akademii Supraskiej.
Konferencja zorganizowana została przez Akademię Supraską i Fundację OIKONOMOS, przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.