Aktualności

20-lecie Wydawnictwa Bratczyk
26.11.2014 Sławomir Kiryluk

20-lecie Wydawnictwa Bratczyk

22 listopada 2014 r. w Supraślu, dokładnie po 20 latach od wydania pierwszego Bratczyka, miały miejsce jubileuszowe uroczystości Wydawnictwa. Uroczystości rozpoczęły się św. Liturgią i dziękczynnym molebnem w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Następnie w wyczuwalnej podniosłej atmosferze w Akademii Supraskiej odbyła się prezentacja nowości wydawniczej - 1 tomu Synaksarionu, księgi zbierającej żywoty świętych od czasów Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autorem opracowania jest atoski mnich Makary z monasteru Simonopetra.

Prezentacji dzieła dokonał ks. archimandryta dr hab. Warsonofiusz  (Doroszkiewicz), Krzysztof Tur - tłumacz, Jerzy Andrejuk - prezes drukarni Orthdruk oraz Marek Jakimiuk. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja ilustrująca 20-letni dorobek Wydawnictwa, a po części oficjalnej odbyły się zajęcia w Muzeum Sztuki Drukarskiej oraz uroczysty obiad.

W jubileuszowych uroczystościach udział wzięli ze strony polskiej biskupi: Jakub - arcybiskup białostocki i gdański, Grzegorz - biskup supraski, ihumenia Anastazja - przełożona Żeńskiego Monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach, archimandryta Andrzej Borkowski - przełożony Męskiego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, duchowieństwo z dekanatu białostockiego, siemiatyckiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego v-ce marszałek Walenty Korycki, przewodniczący Bractwa Cyryla i Metodego w Warszawie, Bazyli Piwnik oraz sympatycy i współpracownicy, którzy 20 lat temu stawiali pierwsze kroki, rozdając listy Bratczyka, a dziś, jak np. ks. Jan Jałoza są już duchownymi.

Metropolita Sawa wystosował List Gratulacyjny. Biskup borisowskij i barinogorskij Benjamin, przedstawiciel Wydziału do Spraw Wydawnictw Białoruskiego Egzarchatu przesłał Gramotę. Ze strony białoruskiej w uroczystościach udział wzięli: przełożona monasteru w Brześciu - ihumenia Aleksandra, przedstawiciel Monasteru w Połocku w imieniu ihumenii Jewdokii, konsule generalni Republiki Białoruś: były Michaił Aleksiejczyk oraz obecny Aleksandr Bierebienia, przedstawiciele Wydawnictwa Egzarchatu Białoruskiego. Ze szczególnie ciepłym słowem zwrócił się do zebranych bp supraski Grzegorz, który życzył, aby działalność Wydawnictwa Bratczyk w przyszłości zawsze trwała nieustraszenie, żeby zawsze starała się mówić Prawdę. Biskup Grzegorz życzył lektorowi Markowi i wszystkim jego współpracownikom, żeby Bóg błogosławił ich dalszy trud, aby umacniająca łaska Świętego Ducha zeszła na każdego, a ten z kolei pracując umiał powiedzieć: "Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу”.

fot.- Sławomir Kiryluk

Zapraszamy na stronę Wydawnictwa Bratczyk