Aktualności

Międzynarodowe Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Akademii Supraskiej
03.05.2015

Międzynarodowe Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Akademii Supraskiej

W sobotę, 14 lutego prawosławna młodzież diecezji białostocko-gdańskiej wraz z przybyłymi gośćmi z Kaliningradu, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec, uczestniczyła w drugiej części obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, które po raz kolejny odbyły się w Supraślu. Dojazd do Supraśla zapewniło Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, zaś nocleg- Akademia Supraska.

Druga dzień obchodów rozpoczął się od powitania przybyłych przez Przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko- Gdańskiej, która przekazała głos Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi, któremu towarzyszył rektor ChAT ks. dr hab. Bogusław Milewski. Ekscelencja w słowie skierowanym do obecnych zwrócił uwagę jak ważnym we współczesnym świecie jest osobisty kontakt młodzieży ze sobą, podkreślił również, że moment spotkania drugiego człowieka jest momentem spotkania i poznania samego Pana Boga, bowiem człowiek stworzony jest na Obraz i Podobieństwo Boże. Następnie głos zabrał ks. rektor pozdrawiając młodzież w imieniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zachęcając do wstąpienia w szeregi uczelni.
Po przemowach gości, przyszedł czas na wykład pt. „Facebook czy FaceBóg?” , który młodzież rozpoczęła i zakończyła modlitwą. Prelegentem był Dyrektor Radia Orthodoxia, ojciec Jan Kojło. Na wykładzie o. Jan poruszył bardzo ważne kwestie związane z korzystaniem z portali społecznościowych, zwracając uwagę na charakter korzystania z narzędzi tego typu i odwołując się m.in. do słów abby Doroteusza, który poucza że wszystko co stworzył Bóg jest dobre ale to człowiek poprzez swoje ukierunkowanie do grzechu czyni z owych wytworów narzędzia służące ku złemu. Prowadzący słusznie zauważył, że absolutnie wszystko co zostanie umieszczone na portalu społecznościowym staje się jego własnością z uwagi na to, że każdy kto chce korzystać z portalu jest zobowiązany do rejestracji w serwisie i akceptacji regulaminu, a zatem do udzielenia witrynie licencji na wykorzystywanie wgrywanych treści. Należy zatem zauważyć, że publikowanie popularnych ostatnimi czasy oświadczeń, a raczej „powiadomień o prywatności” jest niecelowe. Niezwykle ciekawym problemem poruszonym na wykładzie było udzielanie sakramentów przez Internet (oczywiście wykluczone), a także postawienie pytania „kto jest naszym bliźnim w sieci?”. Jeszcze długo po zakończeniu monologu o. Jana, zarówno młodzież z Polski jak i spośród gości zagranicznych, a także duchowni zadawali pytania i wyrażali swoje opinie na poruszone zagadnienia moralne.
Po wysiłku intelektualnym, przyszedł czas na obiad. Następnie pokrzepiona młodzież udała się na poddasze Akademii Supraskiej by tam uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych. W pierwszej kolejności każdy z obecnych powiedział kilka słów o sobie. Później czas szybko mijał na dobrej zabawie i integracji.
W związku z przypadającym na 15 lutego świętem Spotkania Pańskiego, uczestnicy obchodów udali się na nabożeństwo całonocnego czuwania w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Supraślu, natomiast po nabożeństwie odbyło się ognisko. Po dniu pełnym wrażeń goście zagraniczni a także wszystkie osoby chętne udały się na nocleg do Akademii Supraskiej aby zregenerować siły i następnego dnia rano udać się na świąteczną liturgię.
Następnego dnia, po śniadaniu rozpoczęła się gra miejska, którą przygotowało bractwo z Supraśla. Młodzież została podzielona na cztery grupy, wymieszane narodowościowo. Trasa przebiegała od bram monasteru po plażę, Dom Zacherta, Liceum Plastyczne, czy Dom Tkacza.
Kolejnym punktem było oficjalne zakończenie obchodów, które odbyło się w auli Akademii Supraskiej. W kilku słowach do gości zagranicznych zwróciła się Przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej Ksenia Kacejko. Podziękowała gościom za przybycie i wręczyła przedstawicielom delegacji drobne upominki. Następnie głos zabrał opiekun bractwa o. Marek Wawreniuk, który podziękował wszystkim za udział w obchodach. Serdecznie podziękowania złożył na ręce o. Jarosława Jóźwika za wsparcie młodzieży w organizacji obchodów. Po oficjalnym zakończeniu młodzież udała się na obiad.
Następnie wszyscy uczestniczyli w akafiście do św. męcz. mł. Gabriela. Około godziny 18 miał miejsce ostatni punkt obchodów, czyli koncert zespołu ,,Warszawa Wschodnia’’. Zespół zaśpiewał kilka kolęd w języku polskim i ukraińskim.

W imieniu organizatorów chcielibyśmy serdecznie podziękować osobom, które pomagały w organizacji obchodów oraz były ich uczestnikami. Do następnego razu!

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 
Autor: Paulina Matejczuk
Fot.: Marcin Surynowicz

za: http://bmpdbg.pl/204-ostatni-dzien-miedzynarodowych-obchodow-swiatowego-dnia-mlodziezy-prawoslawnej