Aktualności

03.06.2015

Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego .

W dniu 13 maja w Akademii Supraskiej odbył się jeden z paneli w ramach międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w ramach dwóch poważnych inicjatyw naukowych: Forum Naukowego – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka oraz Forum Naukowego – Warmia – Mazury – Podlasie.
Konferencja nosiła tytuł Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego i odbyła się w dniach 11-14 maja 2015 r. w Supraślu.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitne grono specjalistów z Polski i zagranicy z zakresu nauk medycznych i nauk prawnych, a także środowisko praktyków – lekarskie, adwokackie, aplikantów i rezydentów odbywających specjalizację.

W ramach panelu poświęconego zagadnieniom zdrowia osadzonych, odbyła się wystawa prac osadzonych z więzień i aresztów śledczych naszego województwa.