Aktualności

Konferencja Syndesmosu w Supraślu
31.08.2015

Konferencja Syndesmosu w Supraślu

W ramach obchodów 35-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w dniach 24-31 sierpnia 2015 r. odbyła się w Supraślu konferencję SYNDESMOSU. Mottem spotkania był fragment Ewangelii Św. Mateusza: „Gdzie bowiem jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20).

Syndesmos jest federacją zrzeszającą prawosławne bractwa młodzieżowe oraz szkoły teologiczne z całego świata. Wierzymy, że organizacja tego wyjątkowego przedsięwzięcia nie tylko uświetniła uroczystości związane z obchodami 35-lecia BMP w Polsce, ale umożliwiła także integrację i wymianę doświadczeń między młodymi prawosławnymi ludĹşmi z całego świata oraz pobudziła nas wszystkich ku rozwijaniu zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego.