Aktualności

Wystawa
01.10.2015

Wystawa "Skąd przychodzę"

Migracja narodów, przesiedlanie się dużej liczby osób, kultywujących tę samą tradycję, osadzanie się na nowym terenie, przystosowywanie się do nowych warunków oraz wpływ na ziemie, które zostały przez nich zaludnione – wszystko to leży u podstaw nowych, interesujących zjawisk, obserwowanych również w dniu dzisiejszym. Oprócz udziału w konferencji można będzie również zwiedzić zabytkowe pomieszczenia XVI-wiecznego supraskiego Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa – gdzie swoją siedzibę ma również Akademia Supraska.

W ramach spotkania, w dniu 17 września 2015 r. o godzinie 17.00, odbył się wernisaż prac Aleksandry Czerniawskiej.

Aleksandra Czerniawska (ur. 1984) - artystka, malarka, psycholożka, związana z Białymstokiem i Warszawą; absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia prof. Leona Tarasewicza) oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała stypendium "Młoda Polska", była finalistką konkursu Samsung Art Master oraz Konkursu Geppert. Jej prace były wystawiane m.in. w CSW Zamek Ujazdowski, Galerii Arsenał w Białymstoku, BWA Awangarda we Wrocławiu, Galerii Atlas w Łodzi.
Aleksandra Czerniawska w swoim malarstwie często odnosi się do lokalnej historii Podlasia. Punktem wyjścia dla powstania wielu jej obrazów były opowieści przekazywane ustnie w jej rodzinie. Wiele z nich dotyczyło czasów wojny widzianych oczami mieszkańca podlaskiej wsi, która była mieszana narodowo i religijnie. Czerniawska przyjmuje mniejszościową perspektywę, która jest zgodna z jej pochodzeniem. Jej obrazy charakteryzują się rozbudowaną narracją przeprowadzoną w prymitywistycznej konwencji. Surowe środki wyrazu, ostry czarny kontur i zawężona gama kolorystyczna korespondują z wojenną tematyką obrazów. Na wystawie w Supraślu artystka pokaże wybrane prace z cyklu Hutarka oraz nowe prace poświęcone tematyce bieżeństwa – uchodĹşstwa i tułaczki ludności na wschód w 1915 r.

Akademia Supraska
ul. Klasztorna 1, Supraśl