Aktualności

04.10.2015

Konferencja „Cerkiew w drodze”

W dniach 17 - 19 września 2015 r. odbyła się kolejna, szósta już, Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej. Myślą przewodnią tegorocznej konferencji był temat „Cerkiew w drodze”. Wybierając ten temat, organizatorzy chcieli zaprezentować kulturę drogi oraz sposób adaptacji społeczeństwa, zmuszonego do przemieszczania się i jednocześnie zachowującego swoje dziedzictwo oraz zwyczaje.
Konferencja rozpoczęła się uroczystym molebniem w cerkwi monasterskiej pw. św. Jana Teologa w Supraślu, któremu przewodniczył J.E. Biskup Supraski Grzegorz. Otwarcia konferencji dokonał J. E. Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, który zwracając się do wszystkich zebranych ze słowem wstępnym, podkreślił aktualność tematu we współczesnym świecie.
Prelegenci z ośrodków naukowych z Polski, Litwy, Włoch, Rosji, Bułgarii, Słowenii oraz Białorusi wygłosili łącznie dwadzieścia dziewięć referatów poświęconych analizowanemu zagadnieniu, które były punktem wyjścia do dyskusji o historii Prawosławia, a w szerszym kontekście także całej, chrześcijańskiej Europy. Ważnym elementem konferencji, na którym szczególnie zależało organizatorom, było zaproszenie do udziału młodych naukowców z województwa podlaskiego.
Konferencja Akademii Supraskiej wpisała się w ogólnopolskie obchody 100 rocznicy Bieżeństwa w 1915 roku. Ostatni dzień spotkania w całości poświęcony był tematyce związanej z tym tragicznym wydarzeniem.
Opracowania przedstawione w trakcie konferencji już niebawem ukażą się w kolejnej, szóstej edycji Latopisów Akademii Supraskiej.
W ramach tegorocznego spotkania, organizatorzy zadbali o wzbogacenie konferencji o dodatkowe elementy. Wydarzeniami towarzyszącymi, były: wystawa malarstwa Aleksandry Czerniawskiej, pt. „Skąd przychodzę?”, której wernisaż odbył się pierwszego dnia konferencji w Sali wystawowej im. Wiktora Wołkowa Akademii Supraskiej oraz przedstawienie grupy młodzieżowej z Parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Topilcu, pt. „ZaTopieni w historii”.
Oba wydarzenia związane z tematem konferencji, pozwoliły wszystkim uczestnikom spotkania na spojrzenie w inny sposób na poruszany temat.
Konferencja zorganizowana została przez Akademię Supraską i Fundację OIKONOMOS, Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.