Aktualności

Warsztaty pieśni wielkopostnych z Tatianą Sopiłką.
20.04.2016

Warsztaty pieśni wielkopostnych z Tatianą Sopiłką.


Tematem warsztatów, które odbyły się w dniach 9-10 kwietnia 2016r., w Akademii Supraskiej, były pieśni śpiewane w okresie Wielkiego Postu. Uczyliśmy się przede wszystkim utworów pochodzących z tradycji ludowej z Podlasia oraz z różnych regionów Ukrainy. Śpiewaliśmy również kanoniczne pieśni wielkopostne wywodzące się z tradycji cerkiewnej. W ramach zajęć, prócz nauki pieśni, odbywała się praca nad techniką oddechu, prawidłową emisją, elementami wymowy, rytmem, frazowaniem. W warsztatach brało udział 14 osób, które, na zakończenie, wspólnie zaprezentowały nauczone pieśni, w krótkim koncercie.
Warsztaty poprowadziła Tatiana Sopiłka – etnomuzykolog, pedagog i wokalistka. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią powstałego w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo”, skupiającego wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej, a także założycielem i liderem warszawskiego zespołu „Dziczka”. Od początku lat 90-tych jeździ po wsiach Ukrainy, zbierając oryginalne archaiczne pieśni, a także obrzędy i rytuały. Owoce tych poszukiwań są publikowane w artykułach naukowych oraz na płytach wydawanych w Kijowie. Od kilku lat prowadzi badania muzyki tradycyjnej Podlasia, w szczególności prawosławnych pieśni religijnych kanonicznych i paraliturgicznych. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty tradycyjnego śpiewu ukraińskiego w różnych miastach Polski i zagranicą.

Julita Charytoniuk