Aktualności

Akademia Supraska laureatem wyróżnienia w ramach 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa
Uroczysta gala, fot. P. Kobek, za www.nid.pl Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  fot. P. Kobek, za www.nid.pl Wyróżnienie dla Akademii Supraskiej
13.12.2018

Akademia Supraska laureatem wyróżnienia w ramach 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa

 7 grudnia 2018 r. w zabytkowym obiekcie na ul. Szewskiej w Warszawie odbyła się uroczysta gala Narodowego Instytutu Dziedzictwa, podczas której uhonorowani zostali organizatorzy najciekawszych wydarzeń w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas 26. edycji EDD odbyło się ponad 1900 imprez w blisko 400 miejscowościach.

 
Ideą towarzyszącą co roku Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybliżanie społeczeństwu zabytków kultury materialnej i niematerialnej Starego Kontynentu i popularyzacja dziedzictwa – zarówno tego najbliższego, lokalnego, jak i narodowego, oraz ukazanie ich wkładu w budowanie naszej tożsamości. Rokrocznie EDD posiadają inną myśl przewodnią. Motywem tegorocznej edycji była  Niepodległa dla wszystkich! – hasło nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 
W każdym województwie przyznano wyróżnienia instytucjom, muzeom, organizacjom pozarządowym, osobom dla których historia, zabytki i kultura są ważnym aspektem w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Akademia Supraska została wyróżniona za organizację wystawy Wolność tworzenia. Tworzenie wolności!, na której prezentowane były prace młodych twórców wywodzących się ze środowiska Liceum Plastycznego w Supraślu, pokazująca jak miejscowe, rodzinne tradycje mają wpływ na rozwój świadomości twórczej i przynależnościowej młodych artystów, a jednocześnie dają głębokie świadectwo wolności twórczej będącej naturalnym wynikiem osobistej wolności każdego z autorów, dającej możliwość rozwoju, poznawania siebie, kultywowania dziedzictwa minionych pokoleń, lecz przede wszystkim kształtowania otaczającej rzeczywistości w wolnej ojczyźnie. Autorami prac byli: Małgorzata Bowtruczuk, Katarzyna Gliwa, Marta Jankowska, Kacper Kunicki, Jakub Sobczak.


Fundacja Oikonomos/Akademia Supraska organizowała także dwa inne wydarzenia w ramach EED: w roku 2017 roku plenerowy pokaz animacji Pawła Iwaniuka do pieśni My, którzy Cherubinów przedstawiamy na murach zabytkowego kompleksu klasztornego w Supraślu (z towarzyszącym śpiewem chór Fili) oraz w 2018 roku projekcję zdjęć dokumentujących wnętrze zabytkowej Cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku, będącą podsumowaniem projektu Lato z wielokulturowym dziedzictwem – III edycja, podczas którego młodzi wolontariusze dokonali inwentaryzacji i digitalizacji wyposażenia zabytkowych obiektów w Gródku.
Pełna lista osób i instytucji wyróżnionych w 2018 roku dostępna jest tutaj:
/za: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3942/

/aut. Magdalena Żdanuk za www.nid.pl/