Aktualności

Wystawa
27.06.2019

Wystawa "Portret Mój" w Akademii Supraskiej

 W dniach 20 maja –3 czerwca 2019 r. w Akademii Supraskiej można było obejrzeć wystawę Portret Mój  (fotografie: Katarzyna Piertuska). 

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia realizował projekt skierowany do osób bezdomnych - naszych podopiecznych pt. „Wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności”. Założeniem projektu było zapobieganie wykluczeniu osób bezdomnych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Zadanie powstało z myślą wsparcia osób bezdomnych o charakterze aktywizującym w formie warsztatów teatralnych, których celem była szeroko rozumiana integracja grupy podopiecznych. Projekt zakładał warsztaty teatralne pt: „Twoja historia" oraz zajęcia fotograficzne pt.: Portret Mój. Zwieńczeniem projektu była premiera filmu opowiadającego losy podopiecznych ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Realizacja zadania przyczyniła się do obalania mitów i stereotypów w postrzeganiu osób bezdomnych. Pozwoliła wykształcić właściwe postawy wobec osób bezdomnych, okazywać szacunek, zrozumienie i empatię.

Wystawa pt. Portret Mój  została zaprezentowana w Centrum Kultury Prawosławnej  w Białymstoku, Domu Kultury w Łapach, Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  w Warszawie oraz na Gali Ubi Caritas w Warszawie.

W Akademii Supraskiej wystawę obejrzało ponad 300 osób.