Aktualności

Obóz roboczy w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu - 04-14 sierpnia 2012
25.08.2013 Piotr Pietrowski

Obóz roboczy w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu - 04-14 sierpnia 2012


W dniach 4-14 sierpnia 2012 r w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu odbył się obóz roboczy przed świętem Supraskiej Ikony Matki Bożej. Uczestnicy obozu roboczego brali udział w przygotowaniach oraz pracach porządkowych przed i po święcie Supraskiej Ikony Bogurodzicy. Program obejmował prace na rzecz Monasteru, uczestnictwo w nabożeństwach oraz wspólne spędzanie czasu i zapoznanie się z historią monasteru.

Akademia Supraska kieruje serdecznie podziękowania Państwu Filimoniuk za przygotowanie i dowóz

z Zaścianek do Supraśla posiłków dla uczestników przez cały okres trwania obozu.