Aktualności

Międzynarodowa konferencja nt. kryzysu klimatycznego
15.12.2019

Międzynarodowa konferencja nt. kryzysu klimatycznego

 W dniach 09 – 11 grudnia 2019 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja: „Rok po COP24. Co się zmieniło? Co musi zostać zmienione? Jaka jest rola Kościołów w procesie zmian?”, zorganizowana przy współpracy Polskiej Rady Ekumenicznej, OIKOSNET oraz Akademii Ewangelickiej w Villigst.

Gospodarzem konferencji była Akademia Supraska. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu: „Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji deliberatywnej w Europie Środkowej. Wkład Kościołów i organizacji w transgraniczny dyskurs europejskich kontrowersji”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów z Grecji, Niemiec i Polski. Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w międzynarodowym spotkaniu wzięli udział: ks. mitrat Andrzej Mińko oraz ks. prot. Mariusz Jurczuk.

Wykłady, prezentacje, panele dyskusyjne, praca w grupach roboczych posłużyły do próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Kościoły, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą wpływać na ochronę klimatu i zmiany klimatyczne? Podczas otwartego panelu: „Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego (w tym Kościołów) i ich wpływ na społeczeństwo i procesy decyzyjne” konferencję zaszczycił swą obecnością Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Włączając się do dyskusji arcybiskup Jakub zwrócił uwagę na to, iż możliwości uzdrowienia współczesnego społeczeństwa i świata należy szukać w odnowieniu właściwych relacji z Bogiem, które prowadzą człowieka do prawidłowego stosunku do otaczającego świata. Zbawienie człowieka będzie zawsze odnowieniem skażonej przyrody. Podstawowym zadaniem Kościołów jest nauczanie ludzi prawdziwej chrześcijańskiej wiary. Wiary właściwie umiejscawiającej człowieka w stworzonym przez Boga świecie.

ks. Mariusz Jurczuk

zdjęcia: ks. Jarosław JóĹşwik, Michał Karski