Aktualności

19.09.2020

"Ostatnia droga"

 Fundacja "Oikonomos" oraz Akademia Supraska zapraszają na kolejne spotkanie wpisujące się z Europejskie Dni Dziedzictwa 2020, które w tym roku przebiegają pod hasłem "Moja droga".

19 września o godz. 17:00 zapraszamy na wydarzenie pt. "Ostatnia droga". To spotkanie pozwoli nam spojrzeć na śmierć oraz związane z nią obrzędy jako czas przejścia z życia doczesnego do wieczności, oswoić ostatnią drogę, w którą każdy z nas kiedyś się wybierze, wspomnieć tych, których już nawet krzyże nagrobne nikną w ziemi.

W programie wydarzenia:
* wykład dr hab. Ireny Matus, prof. UwB, kierownika Zakładu Antropologii Kulturowej, która przedstawi obrzędowość pogrzebu z perspektywy kultury pogranicza,
* pieśni pogrzebowe w wykonaniu amatorskiego młodzieżowego zespołu ludowego "Zatopieni w historii" z Topilca,
* prezentacja zdjęć zabytkowych krzyży nagrobnych z Łap, Kożan, Topilca i Suraża, zebranych przez uczestników projektu "Lato z wielokulturowym dziedzictwem".

Wydarzenie organizowane w ramach projektu “Lato z wielokulturowym dziedzictwem - V edycja", realizowanego przez Fundację "Oikonomos".

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2020.