Trzy religie

Województwo podlaskie charakteryzuje się niespotykaną w innych regionach Polski różnorodnością etniczną. Mieszkańcy Podlasia w dużej mierze to Białorusini, Tatarzy, Rosjanie i Żydzi. Obok siebie żyją wyznawcy islamu, judaizmu, prawosławia i katolicyzmu. Owa wielonarodowość była inspiracją dla urodzonego w Białymstoku Ludwika Zamenhofa do stworzenia uniwersalnego języka esperanto.

Dzień I. "Chrześcijaństwo"

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, katakumby, Muzeum Ikon w Supraślu, Domy Tkaczy, Pałac Bucholtzów, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, Kościół Świętej Trójcy w Supraślu, Sobór św. Mikołaja w Białymstoku, Rynek Kościuszki, Ratusz, Kościół Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Cerkiew św. Ducha i Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Dzień II. "Islam"

Szlak Tatarski, Meczet i Mizar w Kruszynianach, Jurta Tatarska w Kruszynianach, Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, Kościół św. Anny w Krynkach, Synagoga w Krynkach, Meczet w Bohonikach, Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce.

Dzień III. "Judaizm"

Alumnat, Pomnik Stefana Czarnieckiego, Wielka Synagoga, Dom Talmudyczny, Muzeum w Tykocinie, Kościół Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, Zamek Tykociński, Pomnik Orła Białego.