Barwy kultur pogranicza

Województwo podlaskie jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowościowej specyfice. Pod względem etnicznym jest niewątpliwie najbardziej zróżnicowane spośród wszystkich województw. Mieszkają tu: Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy, Ĺťydzi, Romowie. Każda z tych grup narodowościowych przez stulecia wytworzyła bogatą kulturę, której wpływy przenikają się wzajemnie. Bogactwo różnorodności widoczne jest przede wszystkim w budownictwie sakralnym.

Dzień I. "Supraśl"

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, Muzeum Ikon w Supraślu, Domy Tkaczy, Pałac Bucholtzów, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, Kościół Świętej Trójcy w Supraślu.

Dzień II. "Wielokulturowy Białystok"

Sobór św. Mikołaja w Białymstoku, Pałac Branickich w Białymstoku, Pałacyk Gościnny Branickich, Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, Rynek Kościuszki, Ratusz, Synagoga, Kościół Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku, Muzeum Historyczne w Białymstoku, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Cerkiew św. Ducha w Białymstoku.

Dzień III. "Kultura tatarska"

Szlak tatarski, Meczet i Mizar w Kruszynianach, Jurta Taraska w Kruszynianach, Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, Kościół św. Anny w Krynkach, Synagoga w Krynkach, Meczet w Bohonikach, Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce.

Dzień IV. "Kultura białoruska"

Kraina Otwartych Okiennic, Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Cerkiew św. Trójcy w Hajnówce, Park Pałacowy z elementami zabudowy carskiej rezydencji myśliwskiej w Białowieży, Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży, Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w wieżą widokową, Skansen budownictwa drewnianego ludności ruskiej Podlasia w Białowieży, Cerkiew św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.

Dzień V. "Szlak Rękodzieła Ludowego"

Siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach, warsztat kowalski i pracownia garncarska w Czarnej Wsi Kościelnej, pracownia wyrobu łyżek w Zamczysku, pracownia tkacka w Janowie.

Dzień VI. "Kultura litewska"

Pałac Biskupi w Sejnach, Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach, Klasztor Podominikański w Sejnach, Bazylika Mniejsza Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, Biała Synagoga, Muzeum Etnograficzne Józefa Vainy w Puńsku, Skansen w Puńsku, Izba Regionalna "Stara Plebania" w Puńsku, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku.

Dzień VII. "Kultura żydowska"

Alumnat, Pomnik Stefana Czarnieckiego, Wielka Synagoga, Dom Talmudyczny, Muzeum w Tykocinie, Kościół Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, Pomnik Orła Białego, Zamek Tykociński, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Choroszczy.