Prawosławie na Podlasiu

Kościół Prawosławny od dawna ma swoje miejsce w granicach państwa polskiego i jest integralnie związany z jego dziejami. Również na Podlasiu ma wielowiekową tradycję i od stuleci określa charakter tego regionu. Stanowi cenną spuściznę I. Rzeczypospolitej, wspólnej ojczyzny wielu wyznań i narodów.

Dzień I. "Supraśl"

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, katakumby, Muzeum Ikon, prelekcja i film na temat prawosławia.

Dzień II. "Szlak Świątyń Prawosławnych"

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie, Cerkiew św. Michała Archanioła w Trześciance, Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce, Cerkiew św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim, Cerkiew śww. Kosmy i Damiana w Rybołach.

Dzień III. "Święta Góra Grabarka, Białystok"

Monaster śww. Marty i Marii na św. Górze Grabarce, Cerkiew śww. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, Cerkiewm Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, Sobór św. Mikołaja w Białymstoku, Cerkiew św. Ducha w Białymstoku.


Dla osób pragnących zgłębić wiedzę o prawosławiu możliwe jest również poszerzenie programu o:

· uczestnictwo w nabożeństwach w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu,

· prelekcję na wybrany temat dotyczący prawosławia,

· spotkania z duchownym,

· zorganizowanie koncertu muzyki cerkiewnej.