Ideą Uniwersytetu jest propagowanie szerokiej wiedzy w dziedzinie teologii, literatury, historii, sztuki, nauk ścisłych i medycyny. Zapraszani prelegenci to osoby będące, na co dzień wykładowcami uczelni wyższych naszego regionu, jaki i osoby związane z kulturą.

Różnorodność wykładów pozwoli na zapoznanie się z szeroką dziedziną nauk przede wszystkim humanistycznych, ale także medycznych i technicznych. Przewidziana jest również projekcja filmów w auli multimedialnej oraz koncertów chórów.

W ramach „Uniwersytet Otwartego”, przewidujemy również spotkania z     „podróżnikami”

(prawosławie w Chinach, Francji, Szwajcarii, Gruzji, Serbii, Rumunii, itd.) wzbogacone pokazem zdjęć.

 

Wykłady będą odbywać się w każdą, drugą środę miesiąca, w Auli Akademii Supraskiej, bezpośrednio po zakończonym Akatyście przed Supraską Ikoną Matki Bożej.

Wejście od strony dziedzińca klasztoru (Pałac Archimandrytów) dla osób uczestniczących w Akatyście i od strony katakumb (ogrodu) dla osób przybywających tylko na wykład.