Zapowiedzi

Forum Myśli Teologicznej zaprasza wszystkich chętnych na kolejne spotkanie z o. dr Henrykiem Paprockim, prowadzącym
cykl wykładów zatytułowany:

„Światopogląd Fiodora Dostojewskiego”

Siódme spotkanie odbędzie się 4 kwietnia (piątek)
w Akademii Supraskiej-ul. Klasztorna 1 (wejście od strony katakumb) o godz. 17.00.

Temat spotkania: „Meandry dojrzewania: Młokos”
na podstawie: F. Dostojewski  "Młokos" cz. 1

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!