archiwum

  • 23-24. IX. 2010 r - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej"


  • 15-17. IX. 2011r- II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa-"Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce- wzajemne realcje oraz wspólna tradycja"


  • 25. XI. 2011r- inauguracja Forum Myśli Teologicznej
  • 13-15.IX.2012r- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa- " Język naszej modlitwy- dawniej i dziś"