Aktualności

11.11.2013 Piotr Pietrowski

"Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty" - Międzynarodowa konferencja Akademii Supraskiej 21-23 listopada 2013 r.

Problem czasu i kalendarza, w tym czasu liturgicznego i kalendarza chrześcijańskiego, jest problemem bardzo ważnym i aktualnym. Wiele zagadnień dotyczących czasu i kalendarza w świecie judaistyczno-chrześcijańskim zostało już opracowanych, istnieją poważne opracowania dotyczące biblijnej koncepcji czasu i kalendarza biblijnego, wczesnochrześcijańskiej rachuby czasu, organizacji czasu i daty świąt,zarówno cyklu paschalnego, jak i stałego, budowy i funkcjonowania kalendarza juliańskiego i nowojuliańskiego, reformy gregoriańskiej i wprowadzenia kalendarza cywilnego itp. Mimo to, pozostaje do omówienia wiele tematów i wiele materiału do odkrycia i przypomnienia, pomocnego do lepszego poznania tradycji Kościoła powszechnego i Cerkwi lokalnych.
Stosowanie odmiennych systemów kalendarzowych stanowi istotny problem zarówno w stosunkach międzywyznaniowych i w stosunkach państwowo-cerkiewnych, jak też w obrębie samego Prawosławia. Bolesne podziały w obrębie niektórych Cerkwi , w tym status niekanonicznych wspólnot starokalendarzowych, współistnienie różnych kalendarzy, prowadzące do anomalii, naruszających jedność i harmonię roku liturgicznego, a także do problemów duszpasterskich, sytuacja Cerkwi mniejszościowych i życie diaspory, dyskusja nad obchodzeniem Wielkanocy (tzw. stała niedziela) i decyzje niektórych wspólnot przyjęcia zachodniej daty obchodu (Finlandia, Szwajcaria, Holandia) – te i inne zagadnienia znajdują się w programie naszej najbliższej konferencji.
Zapraszają:
Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska
Współorganizator: 
Uniwersytet w Białymstoku
Partnerzy:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP
Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
WSTĘP WOLNY

Program Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej „Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty”  21-23 listopada 2013 r.
Akademia Supraska
Ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl (Polska)Dzień pierwszy, czwartek 21 listopada
11.00 – Molebień w Supraślu.
11.30 – Uroczyste rozpoczęcie, powitanie prelegentów i gości.
Sesja I
12.00 – 12.30 Prof. dr hab. Antoni Mironowicz. (Uniwersytet w Białymstoku) - „Znaczenie chrztu Rusi w ewangelizacji Europy Środkowo-Wschodniej”
12.30 – 13.00 dr Nicolas Kazarian (Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, Paris) - "La place du calendrier dans le dialogue oecuménique "
13.00 – 13.30 mgr Jarosław Charkiewicz (Białystok) - „Święci w «Martyrologionie Syryjskim»”
13.30 – 14.00 проф. Татьяна Суботин – Голубович (Белградский университет) - „Национальные святые в календаре Сербской церкви (по средневековым источникам)”
14.00 – 14.30 mgr  Dominika Gapska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Dni pamięci świętych władczyń w kalendarzu serbskiej Cerkwi prawosławnej„
15.30 – Prezentacja książki o św. św. Konstantynie-Cyrylu i Metodym

Dzień drugi, piątek 22 listopada

Sesja II
09.30 – 10.00 abp dr Jakub (Kostiuczuk) (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) - „Kalendarze używane w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego”
10.00 – 10.30 ks. archimandryta dr Andrzej Borkowski (Uniwersytet w Białymstoku) - „Zagadnienie reformy kalendarza liturgicznego i jego recepcji w Kościele prawosławnym w Polsce” -
10.30 – 11.00 проф. Александр Гаврилин (Латвийский университет, Рига) - ” Попытки календарной реформы в Латвийской Православной Церкви во второй половине 30-х годов ХХ века”
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 12.00 Prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel (Uniwersytet w Białymstoku) - „Z polemik XVII-wiecznych. Głos w sprawie kalendarza Kasjana Sakowicza”
12.00 – 12.30 dr Jan Stradomski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - „Merytoryczne i konfesyjne argumenty w katolicko-prawosławnej polemice wokół reformy kalendarza (czyli o wsadzaniu osy na nos, popieczonych śledziach i nowych okularach)”
12.30 – 13.00 dr Urszula Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku) - „Próba wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej”Dzień trzeci, sobota 23 listopada
Sesja III

09.30 – 10.00 д-р Марина Чистякова ( Институт литовского языка, Вильнюс) - „Прологи Великого княжества Литовского и Польского Королевства в издании«Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных текстов, том 1: сентябрь»” -.
10.00 – 10.30 mgr Elżbieta Kierejczuk (Białystok) - „Rękopiśmienne mineje z biblioteki monasteru supraskiego”
10.30 – 11.00 prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Kalendarzowa struktura homiliarzy nauczających”
11.00 – 11.30 prof. dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn) - „Paschalia – pomocą w określeniu chronologii i konfesji rękopisów i druków cyrylickich”
11.30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 12.30 prof. dr hab. Aleksander Naumow (Università Ca' Foscari Venezia) - „Zespalanie  dat stałych z liturgicznym cyklem ruchomym w cyrylickich rękopisach ruskich”
12.30 – 13.00 dr Ewa Kocój (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - „Rumuński kalendarz ludowy i jego osobliwości. Kanoniczne święta prawosławne cyklu wiosenno-letniego w Rumunii i ich lokalne transformacje”
13.00 – 13.30 dr Zdravko Stamatoski (Uniwersytet Opolski) - „Kalendarz w macedońskiej tradycji cerkiewnej i ludowej”
13.30 – Podsumowanie oraz zakończenie konferencji.