Aktualności

Spotkanie przedstawicieli organizacji prawosławnych i Dni Otwarte Akademii Supraskiej- relacja
fot. Aleksander Wasylukfot. Aleksander Wasylukfot. Aleksander Wasyluk
25.03.2014 Katarzyna Litwiniuk

Spotkanie przedstawicieli organizacji prawosławnych i Dni Otwarte Akademii Supraskiej- relacja

W sobotę, 22 marca 2014 roku, w nowo otwartej części programowej Akademii Supraskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji prawosławnych. Wszystkich zebranych powitał oficjalnie w murach odremontowanego Pałacu Archimandrytów Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, nawiązując do historii tego wyjątkowego miejsca i jego szczególnego charakteru oraz do misji realizacji działań zgodnych z duchem prawosławia i niekolidujących z główną funkcją sąsiadującego z Pałacem monasteru, zaś ks. Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej, zaprosił przybyłych gości do wspólnych obrad.
Meritum spotkania stanowiła dyskusja na temat problemów, z jakimi borykają się stowarzyszenia i bractwa prawosławne, będąca kontynuacją tematu podjętego po raz pierwszy rok wcześniej. Ponad dwudziestu przedstawicieli, reprezentujących kilkanaście organizacji, przez blisko trzy godziny rozmawiało o zacieśnieniu współpracy na różnych płaszczyznach, a także o potrzebie zaangażowania w działalność na rzecz wspólnoty większej liczby osób. Pośród celów jednoczących organizacje prawosławne wymieniono m. in. promowanie projektów na większą skalę, dotarcie do szerszego grona odbiorców, w szczególności do młodzieży, jak również powołanie zespołu, który wspomógłby wszystkie organizacje w zakresie sporządzania wniosków o dotacje na realizację podejmowanych działań.
Zwieńczeniem spotkania była okazja obejrzenia imponujących wnętrz pałacowych. W ten sposób zaproszeni goście zainaugurowali Dzień Otwarty w Akademii Supraskiej, podczas którego wszyscy chętni mogli zwiedzić odrestaurowany budynek. Z możliwości tej skorzystało około 300 zainteresowanych osób.