Aktualności

Relacja z Międzynarodowej Konferencji  Akademii Supraskiej
27.10.2014

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej "Architektura-Ikona-Śpiew"

W dniach 16-18 października 2014 r. w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja
Akademii Supraskiej: „Architektura – Ikona – Śpiew”, której celem było zaprezentowanie liturgiczności architektury cerkiewnej, ikony oraz śpiewu cerkiewnego.


Trzy elementy: architektura, ikona i śpiew są ze sobą nierozerwalnie połączone i tworzą jedno. Świątynia prawosławna musi współgrać z ikoną, śpiewem, a nawet z dzwonami, których dźwięk słyszymy w określonych momentach. Dlatego też w ramach konferencji przewidziano połączenie festiwalu, wystawy, wykładów oraz panelu dyskusyjnego, mających wyjaśnić zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami liturgii bizantyjskiej. Głównym celem spotkania były wystąpienia prelegentów oraz dyskusja, w trakcie której próbowaliśmy wskazać zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami liturgii i ich odzwierciedlenie w architekturze, ikonie i śpiewie cerkiewnym. Przedstawienie tych trzech elementów z perspektywy różnych kręgów kulturowych pozwoliło nam zwrócić uwagę na cechy wspólne oraz na mnogość stylów i form, które wzbogacają tradycję liturgiczną Prawosławia. W trakcie konferencji skupiliśmy się głównie na czterech kręgach kulturowych: Gruzji, Bałkanach, Rosji oraz Polsce.
Konferencja została podzielona na trzy sesje tematyczne: architektura, ikona oraz śpiew. Każdej sesji został poświęcony jeden dzień. Dodatkowym punktem programu były wydarzenia towarzyszące, pozwalające zilustrować omawiane zagadnienia. Pierwszego dnia odbył się wernisaż wystawy projektów cerkwi autorstwa prof. Jerzego Uścinowicza: „Świątynie. Teologia praktyczna architektury.” W wernisażu, oprócz prelegentów i słuchaczy, uczestniczyło duże grono osób zainteresowanych projektami oraz realizacjami cerkwi, które zostały wykonane przez autora wystawy. Dzień drugi zwieńczyło wspólne zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu. Na zakończenie trzeciego dnia konferencji, w Auli Akademii Supraskiej odbył się koncert chórów: Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza oraz Gruzińskiego Zespołu Wokalnego SAKHIOBA.Wszystkie referaty zostaną opublikowane w Latopisach Akademii Supraskiej w roku 2015.
Organizatorami konferencji były: Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.