Aktualności

Forum Myśli Teologicznej -2014/2015
24.11.2014

Forum Myśli Teologicznej -2014/2015

Akademia Supraska, Fundacja Oikonomos, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, zapraszają na spotkania Forum Myśli Teologicznej 2014/2015.


Zadaniem Forum Myśli Teologicznej jest propagowanie wiedzy o Prawosławiu wśród osób, które interesują się tematyką proponowaną w ramach spotkań: dogmatyka, liturgika, kultura chrześcijańska, historia, muzyka, architektura, problemy współczesnego świata, itp. Miejscem spotkań są budynki Akademii Supraskiej (Supraśl, ul. Klasztorna 1, wejście przez bramę od strony katakumb). Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątek, o godz. 18.00 (daty i tematy spotkań poniżej).


Główną ideą Forum Myśli Teologicznej jest wymiana myśli pomiędzy wykładowcami a słuchaczami. Spotkania mają charakter otwarty. Tegoroczne tematy spotkań dotyczą sakramentów oraz historii Cerkwi prawosławnej. Po wprowadzeniu przez prelegentów oczekujemy pytań oraz ożywionej dyskusji.
 
W roku akademickim 2014/2015, spotykamy się z wykładowcami Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku:                     o. dr Markiem Ławreszukiem i o. dr hab. Warsonofiuszem (Doroszkiewiczem).


Tematy i daty spotkań Forum Myśli Teologicznej 2014/2015:

1. Cerkiew ery konstantyńskiej – o. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz) – 28 listopada 2014


2. Wejście do wspólnoty wiary - narodziny z wody i Ducha – o. dr Marek Ławreszuk – 12 grudnia 2014


3. Uczestnictwo w Chrystusie - spowiedź i Eucharystia - o. dr Marek Ławreszuk – 27 lutego 2015


4. Cerkiew pod rządami Karola Wielkiego - o. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz) – 27 marca 2015


5. Sakramenty pojednania i uzdrowienia - o. dr Marek Ławreszuk – 24 kwietnia 2015


6. Geneza i rozwój monastycyzmu - o. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz) – 29 maja 2015


7. Sakrament małżeństwa - uczestnictwo w Bożym Królestwie - o. dr Marek Ławreszuk –        12 czerwca 2015


O ewentualnych zmianach terminów, będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny!