Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej – „Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy” - 29-31 sierpnia 2016r.
10.09.2016

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej – „Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy” - 29-31 sierpnia 2016r.

W dniach 29-31 sierpnia 2016 r. w Akademii Supraskiej odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej. W trakcie trzech dni można było wysłuchać 39 referatów, wygłoszonych przez naukowców, duchownych i świeckich, z ośmiu krajów europejskich. Tematem konferencji była księga cyrylicka oraz jej czytelnicy. Konferencja odbyła się w przededniu obchodów 500-lecia praskiej inicjatywy wydawniczej Franciszka Skoryny i była poświęcona również przygotowaniom tego jubileuszu.


Pierwsza na świecie drukowana księga cyrylicka pojawiła się w Krakowie około 1490 roku, kolejno wychodzą druki w Czarnogórze (1492-96), w Rumunii (1508-1512), w Pradze (1517-1520), od 1519 zaczynają swą działalność drukarnie cyrylickie w Wenecji i w serbskim Goražde. W ciągu XVI wieku prawosławne drukarstwo słowiańskie nabiera niezwykłego rozmachu, będąc efektem bogatej tradycji rękopiśmiennej, rozwoju poglądów renesansowych i ożywienia kultury duchowej. Różnorodność kontekstu poszczególnych inicjatyw wydawniczych, dzieje mecenasów, wydawców, drukarzy, specyfika wykonywania dzieł i ich czytelniczego obiegu od czasu powstania do czasów współczesnych, otwierają szerokie możliwości badań i refleksji. 


W trakcie konferencji, uczestnicy mieli możliwość, nie tylko pochylenia się nad referatami. Została im, również dana możliwość zwiedzenia miejsc związanych z drukarstwem na Podlasiu: Supraśl (Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu), Zabłudów (Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP oraz kaplica upamiętniająca pierwsze druki cyrylickie). 
 
Organizatorzy: Fundacja „Oikonomos” oraz Akademia Supraska
przy współpracy z: Uniwersytetem w Białymstoku, Fundacją im. Księcia Konstantego Ostrogskiego oraz Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu,


Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku