Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej
25.10.2018

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej

 

W dniach 18-20 października miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej. Było to już 9 spotkanie ludzi nauki i kultury organizowane przez Akademię Supraską. W tym roku teolodzy, historycy, socjolodzy, politolodzy oraz specjaliści innych dziedzin nauki zebrani na konferencji rozmawiali na temat “Rola laikatu w życiu Cerkwi."


Wybór tematu podyktowany był potrzebą podkreślenia znaczenia ludzi świeckich w życiu Cerkwi.


Znamienne są przykłady grup laikatu zrzeszonych w bractwach i innych organizacjach świeckich w obliczu Unii brzeskiej. Rola mecenatu oraz fundatorów również miała w tamtych czasach olbrzymie znaczenie przy wyborze przynależności do Cerkwi oraz rozwoju działań kulturalno oświatowych poszczególnych parafii. Świeccy drukarze rozpoczęli swoją działalność na wielką skalę właśnie w momencie, gdy drukarnie przymonasterskie przeszły na unię, bądź zostały zamknięte.


Również historia najnowsza Cerkwi Prawosławnej w Polsce jest naznaczona aktywnym działaniem grup laikatu, które kontynuują dawne tradycje bractw i wydawnictw.


Wszystkie te kwestie zostały poruszone w trakcie trzydniowych wystąpień prelegentów z Polski, Rosji, Białorusi, Macedonii, Belgii, Włoch i Chin.


Wykład inaugurujący konferencję “Rola laikatu w procesie udzielenia autokefalii” wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej. Nagranie audio z jego wystąpieniem jest dostępne na stronie Radia Orthodoxia.


Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w kolejnym tomie "Latopisów Akademii Supraskiej".


Organizatorami byli:
Fundacja OIKONOMOS
Akademia Supraska


Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.