Aktualności

Wystawa
09.09.2018

Wystawa "Wolność Tworzenia! Tworzenie Wolności!"

  Wystawa "Wolność Tworzenia! Tworzenie Wolności!" prezentuje prace młodych twórców wywodzących się ze środowiska Liceum Plastycznego w Supraślu i poprzez to związanych z tym miastem. Ich domy rodzinne są jednak rozsiane po całym regionie Polski północnej i wschodniej. Sprawia to, iż miejscowe, rodzinne tradycje mające wpływ na rozwój świadomości twórczej i przynależnościowej tych młodych ludzi, cechuje dobór dzieł niezwykłą różnorodnością, zarazem nadając mu kształt różnobarwnej mozaiki. Również indywidualne cechy autorów, ich temperamenty i osobiste zamiłowania, dają o sobie znać nie tylko w podejmowanych tematach, ale też w szerokim spektrum technik i dziedzin artystycznych. Oglądający będzie mógł mieć styczność zarówno z tradycyjnymi rozwiązaniami tkaniny artystycznej, jak i nowoczesnym w formie i przekazie plakatem. Wszystkie te aspekty, dają głębokie świadectwo wolności twórczej będącej naturalnym wynikiem osobistej wolności każdego z autorów, dającej możliwość rozwoju, poznawania siebie, kultywowania dziedzictwa minionych pokoleń, lecz przede wszystkim kształtowania otaczającej rzeczywistości w wolnej ojczyźnie.


 Wystawę można oglądać do 31 października 2018 r. od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 18.00.

Wstęp wolny!