Aktualności

Sympozjum o Jerzym Nowosielskim w Supraślu
29.10.2018

Sympozjum o Jerzym Nowosielskim w Supraślu

 21 października w murach Akademii Supraskiej odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Nowosielski - malarz, filozof, teolog”.

W sympozjum wzięli udział znani w swoich dziedzinach specjaliści.

Jako pierwsza wystąpiła profesor Krystyna Czerni, która przedstawiła temat “Różne drogi do nieba. Ikona wobec abstrakcji w monumentalnej sztuce sakralnej Jerzego Nowosielskiego”. Następnie profesor Jerzy Uścinowicz zaprezentował wykład zatytułowany “Powrót do Nowego Jeruzalem”. Ostatnim prelegentem przed przerwą był profesor Aleksander Naumow, który omówił temat “Krakowski testament Jerzego Nowosielskiego”.

Przedstawione tematy nawiązywały na równi do dziedzictwa malarskiego Jerzego Nowosielskiego, jak i jego poglądów filozoficznych i koncepcji teologicznych.

W drugiej części miał miejsce odczyt artykułu nieobecnego na sympozjum ks. Henryka Paprockiego na "Świat leży w mocy złego" (Jerzego Nowosielskiego wizja rzeczywistości empirycznej). Zebrani wysłuchali również wspomnień profesora Leona Tarasewicza na temat jego kontaktów z Jerzym Nowosielskim.

Na zakończenie pani profesor Krystyna Czerni zaprezentowała postęp prac nad publikacją zawierającą opracowanie twórczości malarskiej Jerzego Nowosielskiego na terenach Polski północno-wschodniej. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Lublinie.

Organizatorami byli: Fundacja OIKONOMOS oraz Akademia Supraska. Zadanie było natomiast współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.