Aktualności

13.09.2020

"Tam i z powrotem...." 13 września 2020, godzina 17.00

 Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Topilcu oraz Akademia Supraska zapraszają na spotkanie wpisujące się w Europejskie Dni Dziedzictwa 2020, które w tym roku przebiegają pod hasłem "Moja droga".

Głównym celem naszego spotkania - zatytułowanego "Tam i z powrotem...." - jest ocalenie od zapomnienia historii osób, które opuściły swoje miejscowości w trakcie bieżeństwa 1915 roku i po roku 1918 zdecydowały się na powrót do domu, w którym - jak się często okazywało - mieszkał już ktoś inny.
13 września 2020, godzina 17.00
W programie:
* spotkanie autorskie z dwiema znanymi autorkami książek, które dotykają problemu exodusu prawosławnej społeczności w 1915 roku oraz powrotu z bieżeństwa - p. Anetą Prymaką i p. Julią Fiedorczuk
* prezentacja zdjęć z z tego trudnego okresu, ilustrowana śpiewem lokalnego pieśniarza ludowego.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu “Historia jest zawsze żywa - spotkania wokół historii regionu: język, śpiew, obrzędowość” Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Topilcu.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego