cele

Cele Akademii Supraskiej to:


  •   stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji o możliwościach dążenia do chrześcijańskiej doskonałości w warunkach współczesnego życia;

  •   wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie wschodniej tradycji chrześcijańskiej;

  •   popularyzacja wiedzy o prawosławiu w Polsce i na świecie;

  •   stwarzanie możliwości zapoznania się z bogactwem tradycji i współczesnym życiem monastycznym;

  •   rozwój współpracy międzynarodowej i krajowej z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach;

  •   aktywizacja laikatu, szczególnie młodzieży w życiu Kościoła;

  •   wspieranie współpracy osób duchownych i laikatu w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych;

  •   wspieranie dialogu, otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego narodowość, pochodzenie, status społeczny czy wyznanie;

  •   wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.