Oblicza natury i kultury

Województwo podlaskie to jeden z najciekawszych pod względem przyrodniczym i kulturowym, jak również najmniej zanieczyszczony z regionów Polski. To kraina wielkich puszcz, rozległych bagien, zachowanych w naturalnym stanie dolin rzecznych i obszarów pojeziernych. Na tym terenie znajdują się cztery parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Wigierki i Narwiański. Region uważany jest również za jeden z najciekawszych kulturowo, o czym w głównej mierze decyduje położenie na polsko-białorusko-litewskim pograniczu etnicznym.

Dzień I. "Supraśl"

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, katakumby, Muzeum Ikon, siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Stara Poczta, Domy Tkaczy, Pałac Bucholtzów, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, Kościół Świętej Trójcy w Supraślu.

Dzień II. "W krainie żubra"

Zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego: Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego z wieżą widokową, Park Pałacowy z elementami zabudowy carskiej rezydencji myśliwskiej, Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży, Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży, Stara Białowieża, Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich, Rezerwat Pokazowy Żubrów, ścieżka "Miejsce Mocy".

Dzień III. "W krainie łosia"

Zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy, Muzeum Twierdzy Osowiec, Fort I Twierdzy Osowiec, ścieżka "Czerwone Bagno", Kościół św. Jakuba Apostoła w Sztabinie, Izba Regionalna Ziemi Sztabińskiej im. Romana Gębicza, Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku.

Dzień IV. "W krainie bobra"

Zwiedzanie Wigierskiego Parku Narodowego: siedziba Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, ścieżka przyrodnicza "Las", wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia", Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku, Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach, przejazd Wigierską Koleją Wąskotorową.

Dzień V. "W krainie błotniaka"

Zwiedzania Narwiańskiego Parku Narodowego: siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, ścieżka przyrodnicza "Kładka wśród bagien", ścieżka przyrodnicza "Park przydworski w Kurowie", Kościół Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, Alumnat, Pomnik Stefana Czarnieckiego, Wielka Synagoga, Dom Talmudyczny, Muzeum w Tykocinie, Zamek Tykociński, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Choroszczy.

Dzień VI. "W krainie zimorodka"

Zwiedzania Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej: Arboretum w Kopnej Górze, Galeria "Na Skraju Puszczy" w Poczopku, Szlak Tatarski, Meczet i Mizar w Kruszynianach, Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, Kościół św. Anny w Krynkach, Synagoga w Krynkach, Meczet w Bohonikach.

Dzień VII. "Białystok"

Sobór św. Mikołaja w Białymstoku, Pałac Branickich w Białymstoku, Pałacyk Gościnny Branickich, Ratusz, Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, Rynek Kościuszki, Kościół Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku, Cerkiew św. Ducha w Białymstoku.